Učebna Lektvarů

Omluvenky studentů

Zde zapisujte své omluvenky z výuky
Uveďte : Jméno, ročník, kolej a důvod proč se nedostavíte
do hodiny nebo proč jste se nedostavil/a